Sentiment analizi uygulamasının kapsamı ne?

Duygu analizi uygulamasının kapsamı, gereksinimleri ve kısıtları aşağıdaki gibidir:

1) Analiz edilecek metnin uzunluğu bir sözcükten birkaç paragrafa kadar değişebilir.

2) İlk öğretme (sınıflandırma) işlemi manuel olarak Botego editörleri tarafından yapılır ve minimum 2000 kelimelik bir havuzu kapsar.

3) Sistemin ürettiği ilk 1000 sonuç yine Botego editörleri tarafından kontrol edilerek varsa hatalı sonuçlar düzeltilir ve makine öğrenmesi teknikleri için gerekli veriler sağlanmış olur.

4) Uygulama, gelen sorguyu sadece olumlu/olumsuz olarak sınıflandırabileceği gibi nötr ve kararsız gibi sınıflandırma seçenekleri de eklenebilir.

5) Olumlu/olumsuz değerlendirmesi metnin genelini kapsar. Metinde hem olumlu hem olumsuz ifadeler yer alıyorsa ağır basan taraf seçilir.

6) Sınıflandırılan sonuçlar standart raporlarla (toplam sayılar, yüzdeler, döküm şeklinde) sunulur.