Sentiment analizi uygulamasının özellikleri neler?

  • Duygu Analizi (Sentiment Analysis) uygulaması Botego’nun Türkçe Doğal Dil İşleme Platformu’nun bir bileşenidir. Uygulama verilen bir ifadeyi olumlu, olumsuz veya nötr olarak sınıflandırır. İlk aşamada uygulamaya belli bir veri kaynağından ve alandan (domain) gelen ifadeler elle (manuel olarak) öğretilmektedir. Veri kaynağı ve alana göre değişmekle birlikte öğretme işlemi en az 2000 farklı kelimeyi kapsayacak miktarda yapılır. Bu işlemin ardından uygulama, yeni gelen ifadeleri otomatik olarak sınıflandırmak için kullanıma hazır hale gelir. Uygulamanın bulduğu sonuçlar bir onay veya geri bildirim sürecinden geçirilirse (şart değil) entegre Makine Öğrenme sistemi sayesinde sonraki sonuçlar daha yüksek oranda başarıyla sınıflandırılır.
  • Herhangi bir alan (domain) üzerinde yapılan analiz sonuçları minimum %70 oranında başarı vermektedir. Öğrenme işleminin gerçekleştirildiği veri seti ile aynı alanda yapılan analizler, ince ayar işlemleriyle birlikte hedeflenen ortalama %80 başarı oranını geçmektedir.
  • Unigram, bigram, trigram ve 4gram desteklenmektedir. Yapılan analizler ve literatür araştırmaları en yüksek başarının unigram+bigram kombinasyonu (%86), ardından unigram kullanarak (%85) ile elde edildiğini göstermektedir.
  • Kurum içinde bir sunucuya bağımsız (standalone) uygulama olarak kurulabilir. Yine kurumun dahili sunucuları üzerinden veya Botego bulut sunucularından web servis (API) olarak hizmet verebilir.
  • Uygulama, yüke göre ölçeklenebilir mimaridedir.
  • Uygulama, sorgu parametresi olarak gelen herhangi bir ifade, cümle, paragraf vs. şeklindeki metni doğal dil işleme kurallarına göre analiz eder ve sınıflandırır. Sınıflandırma sadece olumlu/olumsuz şeklinde olabileceği gibi nötr ve kararsız seçenekleri de eklenebilir.
  • Uygulamanın motorunun domaine özgü eğitilebilmesi mümkündür ve tavsiye edilmektedir.